Warrantprogram - Columbus A/S udsteder nye aktier i forbindelse med udnyttelse af warrants

April 3, 2018 at 1:32 PM CEST

Meddelelse nr. 8/2018

 

Columbus A/S meddeler hermed, at selskabet d.d. har besluttet at forhøje sin aktiekapital med nominelt kr. 2.401.875, svarende til 1.921.500 stk. aktier á kr. 1,25 som følge af udnyttelse af warrants af et antal ledende medarbejdere, der er tildelt under selskabets warrantprogrammer.

 

Kapitalforhøjelsen tegnes således uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne der tegnes, er ordinære aktier uden særlige rettigheder.

 

Tegningsprisen for de nye aktier er henholdsvis kr. 5,45 for 720.000 aktier og kr. 7,84 for 1.201.500. Provenuet til Columbus A/S fra kapitalforhøjelsen andrager kr. 13.343.760 kr.

 

Efter registrering af de nye aktier andrager Columbus A/S' aktiekapital nominelt kr. 152.233.915 fordelt på 121.787.132 stk. aktier á kr. 1,25.

 

Hver aktie på nominelt kr. 1,25 giver ret til én stemme på generalforsamling i Columbus A/S. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.

 

De nye aktier optages til handel hos NASDAQ København efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. Selskabet offentliggør opdaterede vedtægter, når den vedtagne forhøjelse er registreret i Erhvervsstyrelsen.

 

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på selskabets regnskabsmæssige forventninger for 2018.

 

Ib Kunøe
Bestyrelsesformand
Columbus A/S

 
Thomas Honoré
Koncernchef
Columbus A/S
Kontakt for yderligere information:
Koncernchef Thomas Honoré, T: +45 70 20 50 00.

 

 

 

Attachment

BM_08_2018_Columbus_udsteder_nye_aktier_i_forbindelse_med_udnyttelse_af_warrants