Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling og bestyrelsens efterfølgende konstituering

April 24, 2018 at 1:22 PM CEST
Supporting Materials:

Meddelelse nr. 12/2018

 

 

På Columbus A/S’ ordinære generalforsamling den 24. april 2018 blev samtlige forslag på dagsordenen vedtaget som følger:

  • Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
  • Årsrapporten for 2017 blev godkendt.
  • Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af et udbytte til aktionærerne på kr. 0,125 pr. aktie à DKK 1,25 svarende til et samlet udbytte på DKK 15.223.395,5 blev vedtaget.
  • Ændring af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 5, samt ændring af selskabets vedtægters pkt. 5.1 som følge heraf blev vedtaget.
  • Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ København.
  • Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning jf. Selskabslovens § 139 blev behandlet og godkendt af generalforsamlingen.
  • Bestyrelsens forslag om, at selskabet fremadrettet alene udarbejder selskabsmeddelelser på engelsk og optagelsen af beslutningen herom i vedtægterne blev vedtaget.
  • Ib Kunøe, Peter Skov Hansen og Sven Madsen blev genvalgt til bestyrelsen. Karina Kirk blev nyvalgt til bestyrelsen.
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Columbus A/S’ revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets vedtægter kun én revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand.

Ib Kunøe
Bestyrelsesformand
Columbus A/S

 
Thomas Honoré
Koncernchef
Columbus A/S
Kontakt for yderligere information:
Koncernchef Thomas Honoré, T: +45 70 20 50 00.

 

 

Vedhæftet fil